Sonja Kekkonen

Numero
äänestä numerolla
57
Pidetään perheiden puolta
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä elämä vaatii palveluita ja joskus myös tukea. Ne täytyy saada läheltä, kunnasta. Maan hallituksen päätösten vuoksi kunnat ovat tehneet erilaisia ratkaisuja esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden suhteen. Perheet ovat siis eri asemassa kotikunnasta riippuen. Viitasaaren päätös säilyttää subjektiivinen päivähoito-oikeus on tärkeä arvovalinta ja myös kilpailuvaltti. Sote-uudistuksen jälkeen perhe- ja koulutuspolitiikka ovat kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Pidetään huolta Viitasaaren tulevaisuudesta.
SOTE-uudistus ei saa vaarantaa arjen palveluita
Kuntalaisten on saatava verorahoilleen vastiketta eli tarvitsemaansa palvelua oikeaan aikaan. Esimerkiksi viivästynyt sairaudenhoito tulee kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Kunnissa on tärkeää ruohonjuuritason osaamista muun muassa lastensuojelussa, vanhustenhoidossa sekä työllisyyden hoidossa. Tämä osaaminen on hyödynnettävä jatkossakin ja säilytettävä terveyspalvelut lähellä kuntalaisia.
Kyläkuntien elinvoimaa on vaalittava
Hyvä ja toimiva arki kuuluu kaikille kuntalaisille. Kun palvelut ovat keskittyneet, täytyy kunnan huolehtia kuntalaisten pääsystä niiden luo. Ihmiset eivät odota liikoja, mutta kunnan on huolehdittava elämisen edellytyksistä kunnan jokaisessa kolkassa. Kyläkyyti on tärkeä tapa huolehtia, että palvelut ovat kaikkien saatavilla, eikä hyvä arki riipu siitä asuuko keskustassa vai kauempana.